Zamówienia publiczne


Dyrektor Gimnazjum nr 6 przedłuża termin składania ofert do 10 sierpnia 2017, do godz. 18.00.

Modernizacja systemu zasilania Gimnazjum Nr 6 na potrzeby utworzenia 84 stanowisk komputerowych w czterech salach - Zapytanie ofertowe.

Wykonanie instalacji informatycznej z podłączeniem jej do systemu informatycznego Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego i modernizacja oświetlenia- Zapytanie ofertowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa i montaż urządzeń komputerowych, oprogramowania komputerowego, wyposażenia dydaktycznego oraz mebli do pracowni zawodowych dla Gimnazjum nr 6 im. prof. St. Kownasa w ramach projektu „Wyposażenie Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej”