Podręczniki


W roku szkolnym 2016/2017 klasy pierwsze i drugie otrzymają w szkole bezpłatny zestaw podręczników.