Rada Rodziców
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 przy Technikum Technologii Cyfrowych z oddziałami gimnazjalnymi

Klasa Imię i nazwisko
III C Grażyna Prokopowicz - przewodniczący
I Ta2 Sylwester Hojka - zastępca przewodniczącego
III A Marta Kostecka - sekretarz
I Ti Andrzej Cielas - skarbnik
I Ta1 Anna Malinowska
II A Robert Golik
II B Marlena Kruszewicz
II C Ewa Drwal
II D Magdalena Urbaniak
III B Katarzyna Podgórska
III D Bogusław Przyjemski
Składka na Radę Rodziców wynosi 70 zł rocznie.
Wpłaty należy dokonywać na nowe konto:
Bank pocztowy S. A.
78 1320 1830 7800 0182 2000 0001
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Można dokonywać wpłat w dwóch ratach po 35 zł. Pierwszą ratę lub całość należy uiścić do końca listopada 2017 r., drugą ratę należy wpłacić do końca stycznia 2018 r.
Nazwa firmy: Rada Rodziców przy Technikum Technologii Cyfrowych z oddziałami gimnazjalnymi