O szkole
Gimnazjum nr 6 im. prof. Stefana Kownasa
ul. Niemierzyńska 17
71-441 Szczecin
tel.: 91 421 26 10


Gimnazjum nr 6 zostało powołane Uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 29 marca 1999 roku. Na mocy tej uchwały 1 września 1999 roku w części budynku zajmowanego przez Szkołę Podstawową nr 19 naukę rozpoczął pierwszy rocznik gimnazjalistów. Dyrektorem szkoły została mgr Ewa Dobrzycka i funkcję tę pełni do chwili obecnej. W roku 2004 po wygaśnięciu szkoły podstawowej Gimnazjum nr 6 przejęło cały budynek. 5 czerwca 2007 roku Gimnazjum nr 6 otrzymało imię prof. Stefana Kownasa.14.10.2014 r. nasza szkoła została objęta patronatem Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie.


Gimnazjum nr 6 im. prof. Stefana Kownasa mieści się w zabytkowym przedwojennym budynku przy ulicy Niemierzyńskiej 17 w Szczecinie. Usytuowane jest w dzielnicy Niebuszewo Bolinko w sąsiedztwie Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego oraz Muzeum Techniki. Szkoła funkcjonuje w oparciu o koncepcję pracy, której główne założenie polega na tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju młodzieży. Nasze gimnazjum wyróżniają działania w zakresie edukacji ekologicznej, żeglarskiej, teatralnej, dziennikarskiej, fotograficznej oraz współpracy międzynarodowej. Funkcjonują w nim klasy z programami autorskimi: teatralno-fotograficzna, przedsiębiorczych ekologów, żeglarska, informatyczna i klasa z rozszerzonym programem piłki nożnej. W „Szóstce” każdy może znaleźć dla siebie dziedzinę, w której będzie się rozwijał, tu również młodzież odkrywa i doskonali swoje talenty i zainteresowania. Udział w warsztatach, wycieczkach, rajdach, konkursach przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej gimnazjalistów i ich rodziców. Najlepszym potwierdzeniem jakości prowadzonych działań są liczne nagrody w konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Odzwierciedleniem ekologicznego charakteru naszej szkoły stała się także sylwetka jej patrona profesora Stefana Kownasa – wybitnego botanika, wspaniałego nauczyciela, a przede wszystkim dobrego i życzliwego człowieka. W murach „Szóstki” na stałe zagościła również magia teatru. Tworzą ją na co dzień działania koła teatralnego, edukacja teatralna prowadzona przez aktorów, Szkolny Dzień Teatru, współpraca z teatrami. Nasi gimnazjaliści to zwycięzcy konkursów scenicznych i wiedzy o teatrze. Potwierdzeniem faktu, że magia teatru działa, jest obecność na spektaklach teatralnych nie tylko uczniów, ale także licznej grupy absolwentów. Dzięki bardzo dobrze wyposażonej pracowni fotograficznej gimnazjaliści poznają tajniki fotografii, a uczestnicząc w konkursach, zdobywają czołowe miejsca, również w Polsce. Pisząc o charakterze naszej szkoły, nie można nie wspomnieć o wielu akcjach charytatywnych, które są niezawodną metodą uwrażliwiania młodzieży na potrzeby innych.

Dodatkowe informacje:

nauka na jedną zmianę;

opieka pedagoga i psychologa;

opieka medyczna: pielęgniarka i gabinet stomatologiczny (umowa z NFZ);

internet bezprzewodowy w całym budynku szkolnym;

wyżywienie: stołówka i bufet;

obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko szkolne, stadion i zaplecze sportowe KS „Arkonia”;

inne: sala konferencyjna, scena teatralna, atelier fotograficzne.