LEKCJE EKOLOGII W TERENIE


W sobotę 26 września 2015 roku uczniowie klas ekologicznych naszego gimnazjum brali udział w zajęciach terenowych, które odbywały się na terenie arboretów w Glinnej i Przelewicach oraz Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. W czasie warsztatów prowadzonych przez naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego poznaliśmy różnorodne gatunki flory zarówno rodzime jak i introdukowane, ich właściwości biologiczne i użytkowe. Konkursy wiedzy o poznanych obszarach były okazją do sprawdzenia wiadomości i rywalizacji między szkołami, zaś ognisko zorganizowane w trakcie zajęć sprzyjało integracji uczniów z różnych szkół.


Galeria