Ekologiczny sukces


W maju 2015 roku gościliśmy w naszej szkole laureatów konkursów przyrodniczych organizowanych przez Zarząd Wojewódzki Ligi Ochrony Przyrody. Tradycją tych konkursów jest organizacja uroczystości nagrodzenia laureatów w jednej ze zwycięskich szkół. W bieżącym roku szkolnym I miejsce w konkursie ekologicznym "Mój las" zdobył wśród uczestników spośród gimnazjów województwa zachodniopomorskiego uczeń klasy II b naszej szkoły Marek Bożylski. Opiekę merytoryczną nad Markiem sprawowała nauczycielka biologii i ekologii pani Zofia Sokołowska.