DYREKTOR NA MEDAL

Miło nam poinformować całą społeczność szkolną, że Minister Edukacji Narodowej nadał za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej najwyższe odznaczenie resortowe - Medal Komisji Edukacji Narodowej Dyrektorowi Gimnazjum nr 6 - Ewie Dobrzyckiej. Pani Dyrektor odznaczenie odebrała z rąk Ministra Edukacji Narodowej - Joanny Kluzik-Rostkowskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie podczas oficjalnej ogólnopolskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 14 października 2014r. Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor, życząc dalszych sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań!