Niezwykłe lekcje historii
Z okazji 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, na prośbę prezesa IPN i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w Gimnazjum nr 6 im.prof.S.Kownasa w Szczecinie nauczycielki A. Ziółkowska, B. Cegiełka oraz A. Ochrymiuk zainicjowały spotkanie z żywą lekcją historii. Na zaproszenie zareagowali rekonstruktorzy wydarzeń historycznych ze szczecińskich stowarzyszeń. W piątek 26 września wszystkie klasy miały okazję uczestniczyć w spotkaniach z rekonstruktorami z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Borujsko i Stowarzyszenia Zachód 1944, którzy w sposób ciekawy i atrakcyjny przedstawili udział polskich żołnierzy w bitwach i kampaniach drugiej wojny światowej. Dzięki prezentacji multimedialnej, przedstawieniu postaci ubranych w mundury z okresu wojny, opowieści o ludziach żyjących w tamtym okresie, a także nawiązaniu dobrego kontaktu z młodzieżą goście, mimo niedługiego czasu, byli w stanie przekazać i utrwalić obraz części historii Polski z okresu II wojny światowej.