NAGRODA DLA NAJAKTYWNIEJSZYCH UCZNIÓW
5 czerwca 2014 roku dziewiętnastoosobowa grupa uczniów Gimnazjum nr 6 uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. W wyjeździe tym uczestniczyli uczniowie najbardziej aktywnie działający w zakresie: samorządności uczniowskiej, ekologii, sportu i edukacji teatralnej. Organizatorką i pomysłodawczynią warsztatów była pani Zofia Sokołowska, zaś nagrodę tę ufundowała Rada Rodziców.