Test wiedzy o landzie Mecklenburg - Vorpommern


Dnia 15 listopada 2016 roku uczniowie klasy I b rozwiązywali test wiedzy o landzie Mecklenburg - Vorpommern pt. "Ist Mecklenburg Vorpommern wirklich so interessant?". Pytania konkursowe dotyczyły między innymi ustroju politycznego, geografii, zabytków oraz sprawdzały wiedzę ze znajomości ZOO w Rostocku, Ozeaneum w Stralsundzie, sportu oraz gałęzi przemysłu spożywczego. Uczniowie w wypowiedzi pisemnej uzasadniali wybór landu Meckelnburg - Vorpommern jako miejsca docelowego wycieczki kulturowo - krajoznawczej. Najlepiej na pytania odpowiedziały: Karolina Rzymka, Anastasia Uscat i Dagmara Wieczorek, zdobywając kolejno I, II i III miejsce w klasyfikacji. Uczennice w nagrodę otrzymały słowniki języka niemieckiego oraz repetytoria. Konkurs był częścią przedsięwzięć przedprojektowych w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklenburgia - Pomorze Przednie.


Galeria