Szkolenie z ratownictwa


11 czerwca uczniowie klas żeglarskich brali udział w szkoleniu z ratownictwa. Szkolenie odbyło się na obiektach CKS - u. Składało się z dwóch c zęści, w pierwszej były ćwiczenia z rzutkami i kołami ratunkowymi oraz resuscytacja na fantomach. Druga część odbyła się na basenie. Żeglarze musieli wykazać się umiejętnością holowania tonącego, uwalniania z chwytów oraz zaliczyć egzamin na kartę pływacką. Wszystkim udało się sprostać tym zadaniom i zdali egzamin.


Galeria