"Za ojców groby, za Trzeci Maj,
jest takie miejsce, taki kraj (…)"


We wtorek, 26.04.2016 r. społeczność Gimnazjum nr 6 im. prof. Stefana Kownasa w Szczecinie uczciła zbliżającą się 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość zaszczycili swą obecnością nauczyciele oraz uczniowie klas szóstych zaprzyjaźnionych szkół podstawowych: SP 41, SP 54 oraz SP 68. Młodzież Gimnazjum nr 6 włożyła dużo pracy i serca w przygotowanie inscenizacji, która, łącząc świat współczesny z historią, podkreślała rangę demokratycznego państwa. Młodzi artyści zwrócili uwagę nie tylko na doniosły charakter wydarzenia, ale również na radość, która 3 maja powinna gościć w sercach wszystkich Polaków. Występ wzbogaciły pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chórku. Zaproszeni goście opuścili mury Gimnazjum nr 6, mając w sercach nie tylko powagę, uchwalonego ponad dwa wieki temu dokumentu, ale przede wszystkim radość płynącą z praw w nim ustanowionych.


Galeria