PRZEGLĄD TEATRALNY


19 marca szkolna grupa teatralna wzięła udział w Miejskich Prezentacjach Amatorskich Zespołów Teatralnych, które odbyły się w Zamku Książąt Pomorskich. Za udany efekt pracy zespołowej w przedstawieniu "Podróż w czasie" otrzymaliśmy wyróżnienie. Możliwość wystąpienia na scenie w przepięknej sali Bogusława dostarczyła nam wielu wrażeń. Mogliśmy również obejrzeć występy innych grup teatralnych, dzięki czemu udział w przeglądzie stał się ciekawą lekcją


Galeria