Lekcja historii


25 lutego pani Anna Ziółkowska zorganizowała dla uczniów klas I żywą lekcję historii, która odbyła się w auli naszego gimnazjum. Zaproszeni goście, biorący czynny udział w walkach podczas bitwy pod Grunwaldem, opowiadali o historii i kulturze średniowiecza oraz o ówczesnych zwyczajach i tradycjach. Goście podali także informacje o zakonach rycerskich i ich wpływie na rozwój innych państw Europy. Podczas lekcji nasi rycerze prezentowali średniowieczne stroje żeńskie, męskie oraz atrybuty rycerskie. Uczniowie mogli zobaczyć oraz dotknąć rycerskie zbroje, tarcze, miecze oraz inne części oporządzenia rycerskiego. Ochotnicy mogli poczuć się jak prawdziwi rycerze, nakładając na siebie kompletną zbroję średniowieczną.