Projekt "Zabytki techniki"


Dnia 27 stycznia w auli gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego klas II pt. „Zabytki techniki” odbyła się dla wszystkich uczniów prelekcja prowadzona przez przedstawiciela Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie pana Jacka Kosińskiego. Wykład połączony z prezentacją multimedialna dotyczył zabytków techniki. Na spotkaniu zostały omówione zasady klasyfikowania zabytków oraz ich rodzaje. Prowadzący przypomniał uczniom o konkursie fotograficznym zorganizowanym w ramach projektu, którego opiekunkami są panie Anna Ziółkowska i Agata Ochrymiuk oraz Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.