Nauczyciele

Ewa Dobrzycka - dyrektor szkoły, nauczyciel biologii

Ewa Niewczas - wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego

Zofia Sokołowska - nauczyciel biologii, chemii oraz ekologii

Grażyna Zacharewicz - nauczyciel geografii i przedsiębiorczości

Wioletta Sandomierska-Michalak - nauczyciel fizyki i matematyki

Jarosław Wochowski - nauczyciel techniki, informatyki i przedsiębiorczości

Izabela Stępień - nauczyciel języka angielskiego

Agata Ochrymiuk - nauczyciel historii i WOS-u

Karolina Szczepankowska - nauczyciel języka angielskiego

Anna Kowalczyk - nauczyciel religii

Izabela Poppe-Iwanów - nauczyciel wychowania fizycznego

Lucyna Juchnowicz-Łuczak - pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Tomasz Michalczyszyn - nauczyciel wychowania fizycznego

Aneta Marzoch - nauczyciel matematyki

Agnieszka Kopij - nauczyciel języka angielskiego i chemii

Aleksandra Zielińska - nauczyciel wychowania fizycznego

Aneta Sadura - nauczyciel języka niemieckiego

Anna Ziółkowska - nauczyciel języka niemieckiego

Barbara Marczak - nauczyciel historii

Lubomir Czajka - nauczyciel techniki

Maria Stolarska - Walkowiak - nauczyciel matematyki

Dominika Kotłowska-Wypych - nauczyciel języka polskiego

Anna Jażewicz - nauczyciel języka polskiego

Ks. Tomasz Kałuża - nauczyciel religii

Krzysztof Królak - nauczyciel informatyki