Misja Szkoły

Nasze motto:

"Dobre gimnazjum to nie szkoła, która osiąga tylko wysokie wyniki w pracy dydaktycznej, ale też szkoła która osiągnie wysoką rangę w społeczności, szkoła, w której wystąpi wspólne i zespołowe działanie"Misją naszego Gimnazjum jest:

Pomaganie uczniom w odkrywaniu ich talentów poprzez szeroką ofertę kół zainteresowań;
Promowanie takich wartości jak: mądrość, dobroć, rodzina, szacunek dla małej i dużej ojczyzny, zdrowy styl życia;
Partnerstwo między uczniami, nauczycielami i rodzicami;
Praca według hasła "Uczymy się przez zrozumienie";
Stosowanie zasady "Każdy osiąga sukces w życiu".